ΒΑΡΗΚΟΪΑ

 

Βαρηκοΐα ονομάζεται η ελάττωση της ακουστικής ικανότητας που είναι αποτέλεσμα βλάβης σε ένα ή περισσότερα τμήματα του έξω, μέσου ή έσω ωτός, που είναι το όργανο της ακοής. Η απώλεια της ακοής μπορεί να είναι μονόπλευρη (στο ένα αυτί) ή αμφοτερόπλευρη (και στα δύο αυτιά), προσωρινή ή μόνιμη. Όταν η απώλεια ακοής είναι ολική μιλάμε για κώφωση.

Όταν η βλάβη που προκαλεί τη βαρηκοΐα βρίσκεται στο έσω αυτί η βαρηκοΐα καλείται νευροαισθητήρια. Η συχνότερη αιτία νευροαισθητήριας βαρηκοΐας είναι η ηλικία. Η βαρηκοΐα που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα του γήρατος ονομάζεται πρεσβυακουσία. Μια άλλη συχνή αιτία απώλειας της ακοής είναι η βλάβη στο αυτί λόγω επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε δυνατούς θορύβους (π.χ στο χώρο εργασίας) ή το οξύ ακουστικό τραύμα που συμβαίνει ως συνέπεια μίας μοναδικής έκθεσης σε έναν ιδιαίτερα δυνατό ήχο. Άλλες αιτίες είναι η ιδιοπαθής αιφνίδια βαρηκοΐα, γενετικά αίτια, αυτοάνοσα νοσήματα, μεταβολικές, αιματολογικές και νευρολογικές παθήσεις, το ακουστικό νευρίνωμα κ.ά.

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας συμβαίνει όταν οι ήχοι δεν είναι σε θέση να περάσουν στο εσωτερικό αυτί. Αυτό συμβαίνει όταν πάσχει το έξω και το μέσο αυτί και μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη, όπως όταν υπάρχει πάρα πολύ κερί (κυψελίδα) στον έξω ακουστικό πόρο, σε συσσώρευση υγρού στο αυτί (π.χ στην εκκριτική ωτίτιδα), σε μια λοίμωξη (π.χ στην οξεία μέση ωτίτιδα), σε διάτρηση του τυμπανικού υμένα, σε βλάβη των ακουστικών οσταρίων από τραυματισμό, στην ωτοσκλήρυνση ή σε καταστάσεις όπως το χολοστεάτωμα.

Ο Ωτορινολαρυγγολόγος θα εκτιμήσει το είδος και το βαθμό της βαρηκοΐας με την τονική ακοομετρία (ακοόγραμμα) και ανάλογα με την πάθηση που την έχει προκαλέσει θα προτείνει την ανάλογη αντιμετώπιση, η οποία μπορεί να είναι φαρμακευτική, χειρουργική ή να αφορά την τοποθέτηση βοηθημάτων.