ΜΥΤΗ

 

Η μύτη αποτελεί την αρχή του αναπνευστικού συστήματος και παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπνοή. Η αναπνευστική λειτουργία της μύτης συνίσταται στη ρύθμιση του ρεύματος του εισπνεόμενου αέρα και στην προπαρασκευή του, δηλαδή στη θέρμανση, την ύγρανση και τον καθαρισμό του.

Επιπλέον η μύτη εξυπηρετεί την αίσθηση της όσφρησης, συμβάλει στη διαμόρφωση της χροιάς της φωνής και έχει προστατευτική λειτουργία με την έννοια της προσαρμογής του οργανισμού στο περιβάλλον, η οποία αφορά τόσο τους φυσικούς παράγοντες όσο και την ανοσολογική άμυνα.