ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εκπαίδευση

2003: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
2012: Τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
2013: Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Μελέτη της αιθουσαίας λειτουργίας βαρηκόων και κωφών προ και μετά την κοχλιακή εμφύτευση» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με βαθμό «Άριστα»

Επαγγελματική εμπειρία

Μάρτιος 2013 - σήμερα: Ιδιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος – Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. ΩΡΛ Ιατρείο, Καλύβια Σαρωνικού Αττικής 
Δεκέμβριος 2008 - Ιούλιος 2012: Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολογίας στην ΩΡΛ κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»
Ιούλιος 2007 – Δεκέμβριος 2008: Ειδικευόμενη Ωτορινολαρυγγολογίας στην ΩΡΛ κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 
Ιανουάριος 2006 – Οκτώβριος 2006: Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής για την κύρια ειδικότητα της ΩΡΛ στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»
Ιούλιος 2004 – Ιούλιος 2005: Υπηρεσία υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρρών του Νομού Χίου
Απρίλιος 2004 – Ιούλιος 2004: Τρίμηνη Εκπαίδευση στο Παθολογικό, Καρδιολογικό και Χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» 

Προϋπηρεσία

Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας (ΚΕΦΕΛ)

Τρέχουσες Συνεργασίες

Επιστημονικός συνεργάτης Ευρωκλινικής και Ευρωκλινικής Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ, ORL Athens Clinic

Ιατρικοί Σύλλογοι

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών
Μέλος της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας – Ακοολογίας - Νευροωτολογίας

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

• Evaluation of the vestibular function in cochlear implanted patients
Katsiari E., Xenelis J., Balatsouras D., Ferekidou E., Korres S.
28th Politzer Society Meeting. Athens, 28th October-1st November 2011

• Fixation Index in the era of electronystagmography
Balatsouras D., Katsiari E., Avlonitou E., Koukoutsis G., Ganelis P., Papaliakos E., Kaberos A.
28th Politzer Society Meeting. Athens, 28th October-1st November 2011

• Prognostic factors for the idiopathic sudden sensorineural hearing loss
Avlonitou E., Balatsouras D., Katsiari E., Koukoutsis G., Ganelis P., Kloutsos G., Kaberos A.
28th Politzer Society Meeting. Athens, 28th October-1st November 2011

• Vestibular evoked myogenic potentials in cochlear implanted patients
Katsiari E., Stamatiou G., Korres G., Mantzari E., Ferekidou E., Xenelis J., Korres S.
6th Balkan Congress of Otorinolaryngology Head and Neck Surgery. Thessaloniki, 2-5 October 2008

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

• Influence of cochlear implantation on the vestibular function.
Katsiari E., Balatsouras D.G., Sengas J., Riga M., Korres G.S., Xenelis J.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2013 Feb;270(2):489-95

• Evaluation of the vestibular function in cochlear implanted patients
Katsiari E., Xenelis J., Balatsouras D., Ferekidou E., Korres S.
The Journal of International Advanced Otology. Vol 7, No 3, Suppl. 2, 2011

• Fixation index in the era of videonystagmography.
Balatsouras D., Katsiari E., Avlonitou E., Koukoutsis G., Ganelis P., PapaliakosE., Kaberos A.
The Journal of International Advanced Otology. Vol 7, No 3, Suppl. 2, 2011

• Prognostic factors for the idiopathic sudden sensorineural hearing loss.
Avlonitou E., Balatsouras D., Katsiari E., Koukoutsis G., Kaberos A. The Journal of International Advanced Otology. Vol 7, No 3, Suppl. 2, 2011


Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

• Βιολογικοί ρυθμοί ύπνου και μηχανισμοί ροχαλητού.
Κατσιάρη Ε.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011

• Μελέτη του δείκτη οπτικής προσήλωσης με τη βιντεονυσταγμογραφία.
Κατσιάρη Ε., Μπαλατσούρας Δ., Αυλωνίτου Ε., Τσιάπας Η., Κλούτσος Γ., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011

• Το κοινωνικό προφίλ ασθενών με ατοπικές ΩΡΛ παθήσεις.
Αυλωνίτου Ε., Κατσιάρη Ε., Γκανελής Π., Μπαλατσούρας Δ., Κλούτσος Γ., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011

• Μελέτη του υποκειμενικού καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγιου θέσεως
Μπαλατσούρας Δ., Κατσιάρη Ε., Μούκος Α., Κουκούτσης Γ., Λορέτζος Δ., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011

• Η φυματίωση του λάρυγγα σήμερα.
Αυλωνίτου Ε., Κατσιάρη Ε., Κουκούτση Γ., Παπαλιάκος Ε., Κλούτσος Γ., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011.

• Ευνοϊκοί και δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες στην ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα. 
Αυλωνίτου Ε., Μπαλατσούρας Δ., Κατσιάρη Ε., Μούκος Α., Βλάχου Ι., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011.

• Περιαμυγδαλικά αποστήματα και η αντιμετώπιση τους στην κλινική μας.
Γκανελής Π., Παπαλιάκος Ε., Κατσιάρη Ε., Μουτόπουλος Η., Καμπέρος Α.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011.

• Προγνωστικοί παράγοντες για την ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα. Αυλωνίτου Ε., Κατσιάρη Ε., Μπαλατσούρας Δ., Δριμάλας Ν., Καμπέρος Α.
20ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Βέροια, 22-24 Οκτωβρίου 2010

• Η εμπειρία μας από την αντιμετώπιση των ρινικών καταγμάτων.
Κουκούτσης Γ., Παπαλιάκος Ε., Ντόστης Β., Μπάθα Χ., Κατσιάρη Ε., Καμπέρος Α.,
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Κρήτη, 21-25 Οκτωβρίου 2009

• Μικτές μορφές καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως.
Μπαλατσούρας Δ., Γκανελής Π., Κλούτσος Γ., Μπάθα Χ., Κατσιάρη Ε., Καμπέρος Α.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Κρήτη, 21-25 Οκτωβρίου 2009

• Βιντεονυσταγμογραφικά ευρήματα στον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως.
Μπαλατσούρας Δ., Κουκούτσης Γ., Μούκος Α., Μπουκόνης Κ., Κατσιάρη Ε., Καμπέρος Α.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Κρήτη, 21-25 Οκτωβρίου 2009

• Εκτίμηση της παρακέντησης των παραρρίνιων κόλπων σε ασθενείς με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας.
Γκανελής Π., Παπαλιάκος Ε., Μπουκόνης Κ., Κατσιάρη Ε., Μούκος Α., Καμπέρος Α.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Κρήτη, 21-25 Οκτωβρίου 2009

• ΑΠΜΔ και ΗΝΓ σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κοχλιακή εμφύτευση
Κορρές Σ., Κατσιάρη Ε., Μάντζαρη Ε., Ξενέλλης Ι., Κορρές Γ., Τοπάλογλου Ε., Φερεκύδης Ε.
3ο Συνέδριο εξελίξεις την Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2008

• Οι ΩΑΕς και η Τυμπανομετρία πολλαπλών συχνοτήτων στην ωτοσκλήρυνση.
Κορρές Σ., Μάντζαρη Ε., Κατσιάρη Ε., Τζαγκαρουλάκης Μ., Γιωτάκης Ε., Τοπάλογλου Ε., Κανδηλώρος Δ.
3ο Συνέδριο εξελίξεις την Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2008

• Μελέτη του μεταβολισμού των οστών σε ασθενείς με ωτοσκλήρυνση.
Πελεκάνου Ζ., Κορρές Σ., Καμπέσης Γ., Κατσιάρη Ε., Σταματίου Γ., Φερεκύδης Ε., Ξενέλλης Ι.
3ο Συνέδριο εξελίξεις την Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2008

• Βαθμός βαρηκοΐας και συμμετοχή του αιθουσαίου συστήματος σε ασθενείς με ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα.
Σταματίου Γ, Κατσιάρη Ε., Πελεκάνου Ζ., Παπαχαραλάμπους Γ., Ξενέλλης Ι., Φερεκύδου Ε., Κορρές Σ.
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θεσσαλονίκη, 15-18 Οκτωβρίου 2007

• Μελέτη των αιθουσαίων προκλητών μυογενών δυναμικών στη διερεύνηση της αιθουσαίας λειτουργίας ασθενών με ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα.
Σταματίου Γ., Παπουλιάκος Σ., Καμπέσης Γ., Κατσιάρη Ε., Κορρές Γ., Τζαγκαρουλάκης Μ., Φερεκύδου Ε., Κορρές Σ.
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θεσσαλονίκη, 15-18 Οκτωβρίου 2007

• Μελέτη της αιθουσαίας λειτουργίας ασθενών που υποβλήθηκαν σε κοχλιακή εμφύτευση προ και μετά την εκτέλεση αυτής.
Κατσιάρη Ε., Ξενέλλης Ι., Σταματίου Γ.,Καμπέσης Γ., Γιαννακάκου-Ραζέλου Δ., Τζαγκαρουλάκης Μ., Φερεκύδης Ε., Κορρές Σ.
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θεσσαλονίκη, 15-18 Οκτωβρίου 2007

• Συμβολή στη μελέτη της νόσου του Meniere δια των Αιθουσαίων Προκλητών Μυογενών Δυναμικών. 
Κορρές Σ., Καμπέσης Γ., Σταματίου Γ., Γιαννακάκου-Ραζέλου Δ., Κατσιάρη Ε., Κανδηλώρος Δ., Φερεκύδης Ε. 
2ο Συνέδριο Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2007

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

• Αιθουσαίος έλεγχος σε ασθενείς με ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Μπαλατσούρας Δ., Κατσιάρη Ε., Αυλωνίτου Ε., Κλούτσος Γ., Λορέτζος Δ., Καμπέρος Α.
Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 2011;32(4):182-186

• Η επιρροή της υποτροπιάζουσας οξείας μέσης πυώδους ωτίτιδας στο ανοσολογικό προφίλ των παιδιών και τα αίτια αυτής
Γκανελής Π., Κλούτσος Γ., Μπαλατσούρας Δ., Μπουκόνης Κ., Κατσιάρη Ε., Παπαλιάκος Ε., Καμπέρος Α.
Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 2010;31(2):71-74

Συμμετοχή και παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων

• Ημερίδα με θέμα «Παραλύσεις λάρυγγος μετά από θυρεοειδεκτομή», Αθήνα, Κλινική ΡΕΑ, 20 Οκτωβρίου 2018
• 2ρο Συμπόσιο GETREMED με θέμα «Διαδραστική συζήτηση Ωτορινολαρυγγολογικών Θεμάτων με πρακτική εξάσκηση στη Ρινοχειρουργική και Ωτοχειρουργική». Αθήνα, Royal Olympic Hotel, 5-5-2018
• 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2017
• 1η Ημερίδα Ρινοπλαστικής, Αθήνα, 14-10-2017
• Training Seminar “New developments in clinical audiometry (WBT, OAE, ASSR, vHIT) organized by Interacoustics, Athens May 6th 2017
• Ημερίδα της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας – Ακοολογίας -Νευροωτολογίας, Αθήνα, 14-5-2016
• Cadaver Dissections course-Endoscopic surgery of the nose, paranasal sinuses and skull base. Θεσσαλονίκη, 14-16 Απριλίου 2016
• 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας. Θεσσαλονίκη, 14-16 Απριλίου 2016
• Εκπαιδευτική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών με θέμα «Διαχείριση του ΩΡΛ αλλεργικού ασθενούς στο ιδιωτικό ιατρείο». Αθήνα, 21-11-2015
• Manual and postural therapy for muscle misuse voice problems. Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2015
• Συνέδριο του Κολλεγίου Ελλήνων ΩΡΛ. Αθήνα 12-14 Ιουνίου 2015
• 3η Εκπαιδευτική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών. Αθήνα, 28-2-2015
• Ημερίδα με θέμα «Ερμηνεία CT σπλαχνικού κρανίου». Αθήνα 22-11-2014
• Φωνιατρικό Συμπόσιο, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του ΜΗΤΕΡΑ. Αθήνα, 10-5-2014
• 14ο Πανελλήνιο Ρινιλογικό Σεμινάριο. Αθήνα, 4-6 Απριλίου 2014
• 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011
• 28th Politzer Society Meeting. Athens, 28th October-1st November 2011
• 13η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Αντιμετώπιση του Καπνίσματος στα Ελληνικά Νοσοκομεία». Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», 4-5-2011
• Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες απόψεις στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Λάρυγγα - Υποφάρυγγα». Αθήνα, 2-4-2011
• Ημερίδα με θέμα «Παθήσεις σιελογόνων αδένων: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση». Αθήνα, 11-12-2010
• 1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο με Πρακτική Εφαρμογή στη Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική στην Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 20-11-2010
• 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Ενδιαφέροντα περιστατικά φωνής. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010.
• 20ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Βέροια, 22-24 Οκτωβρίου 2010
• Ημερίδα με θέμα: «Υπνική άπνοια - 2ο εργαστήριο ροχαλητού με πρακτική εξάσκηση». Αθήνα, 8-5- 2010.
• 20ο Πανελλήνιο Ιατρικό Σεμινάριο Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας: Νεότερα δεδομένα στη Νευροωτολογία. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2010
• Ημερίδα με θέμα «Τραχηλικές διογκώσεις. Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση». Αθήνα, 5-12-2009.
• 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Κρήτη, 21-25 Οκτωβρίου 2009
• Ημερίδα με θέμα: Σύγχρονες αντιλήψεις στη Χειρουργική της χρόνιας μέσης ωτίτιδας και πρόληψη των επιπλοκών της Ωτοχειρουργικής. Αθήνα, 26-9-2009
• 3rd International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery Current Concepts. Athens, 7-10 May 2009
• 6th Balkan Congress of Otorinolaryngology Head and Neck Surgery. Thessaloniki, 2-5 October 2008
• 18ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακουολογίας - Νευροωτολογίας. Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2008
• 3ο Συνέδριο Εξελίξεις την Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2008
• 8ο Σεμινάριο Τυμπανομετρίας. Αμφιθέατρο του «Ιπποκρατείου» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 23-2-2008
• 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Θεσσαλονίκη, 15-18 Νοεμβρίου 2007
• Ημερίδα με θέμα «Κοχλιακά εμφυτεύματα. Κριτήρια Επιλογής και Μέθοδοι Αποκατάστασης». Αθήνα, 5-5-2007
• 2ο Συνέδριο Εξελίξεις την Ωτορινολαρυγγολογία. Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2007
• 17η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ακουολογίας - Νευροωτολογίας. Αθήνα, 3-3-2007
• 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας. Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Pasteur. Αθήνα, 4-11-2006
• International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery Current Concepts. Athens, 31st August - 3rd September 2006
• 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 21 Μαΐου 2005